ĐỒ BẢO HỘ CHỐNG DỊCH – BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ GIA ĐÌNH

Trong thời gian qua, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của các cấp, các ngành, các địa phương đã và đang được triển khai tích cực và đạt những kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao.

Continue reading