CÔNG TY MAY SAIGON1 LUÔN ÁP DỤNG NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐẦU TƯ CHO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM & PHỤC VỤ CHO CÁC PHONG CÁCH THỜI TRANG KHÁC NHAU VÀ HÒA NHỊP XU THẾ.

METALLIC

SOFT METALLIC

HOLOGRAM

SILLICON

FLOCK

GLOW

GLITTER

PREMIUM PLUS

BASIC FILM

EMBROIDERY

3D EMBROIDERY

EMBOSSING TECH

DIGITAL PRINTING

REFLECTIVE PRINTING

3D PRINTING